Sprzedam pilnie lokal Piła, Makuszyńskiego

sprzedaż • lokal komercyjny • lokal biurowy


wielkopolskie • Piła • Makuszyńskiego


380 000 PLN
88 735 €
77 887 £
104 592 $
  • 348
1 092 zł
255 €
224 £
301 $
za m²

1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W PILE PRZY UL. MAKUSZYŃSKIEGO 10-12

Cena wywoławcza: 380 000 zł

Przetarg rozpocznie się w dniu 17 października 2017 roku o godz. 11:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 40 000 zł, przelewem na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego nr 21 1130 1075 00026129 7320 0008 do dnia 12 października 2017 roku - tytuł przelewu ,, Wadium Piła, działki nr 1017, 1018". Za datę wpływu uznaje się ujawnienie środków na rachunku Sprzedającego.

Sprzedaży podlega nieruchomość położona w Pile przy ul. Makuszyńskiego 10-12, obejmująca działki ewidencyjne nr 1017 oraz 1018 o łącznej pow. 0,0586 ha, opisana w KW nr PO1I/00002268/7.
Nieruchomość zabudowana jest innym niemieszkalnym budynkiem, wolnostojącym, piętrowym, całkowicie podpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa: 348,00 m2, kubatura 964,00 m3. Obecnie budynek jest nieużytkowany.
Ponadto na nieruchomości znajdują się dwa budynki garażowe o powierzchni użytkowej 18 m2 każdy. Uzbrojenie terenu w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o., gazową.
Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich. Nabywca przejmie ją w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.
Ewentualne wznowienie granic działek nastąpi na koszt nabywcy nieruchomości.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły (Uchwała nr VI/75/15 z dnia 31-03-2015 r.) nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MN3 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 nieruchomość ogrodzona;
 teren działek płaski;
 kształt kompleksu działkowego regularny, prostokąt;
 nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej;
 nieruchomość oddalona od centrum miasta Piły ok.3,0 km;
 działki wyposażone w pełne media- sieć wod.-kan., energię elektryczną, gaz);
 bardzo dobra dostępność komunikacyjna;
 na terenie działki znajduje się budynek (uprzednio pełniący funkcję biurową) oraz dodatkowo dwa budynki garażowe;
 urządzona księga wieczysta- nr PO1I/00002268/7;


SZCZEGÓŁY OFERTY NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.AMW.COM.PL

  • powierzchnia: 348 m2
  • powierzchnia działki: 348 m2
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek